ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI KÜNYE İLETİŞİM

REKLAM

HABER ARA


Gelişmiş Arama

SİYONİZM MASONLUK VE MİLİ GÖRÜŞ HAREKETİ.

GÜLAY  GÖKTÜRK

13 Mayıs 2012, 11:13

GÜLAY GÖKTÜRK

Siyonizm günümüzün en önemli meselesi haline geldi. Bilindiği gibi Siyonistler, dünya hakimiyetini amaç edinen bir kısım Yahudilerin ideolojisidir. Bu gayeyi gerçekleştirmek için, önce Nil ile Fırat arasındaki arazileri ele geçirmek ister-ler. Bu bölgenin adı, bilindiği gibi "Arz'ı Mev'ud"tur. Zira tahrif edilmiş Tevrat'ta bu bölgenin İsrailoğullarının vatanı olacağı yazılıymış.
Siyonizm günümüzün en önemli meselesi haline geldi. Bilindiği gibi Siyonistler, dünya hakimiyetini amaç edinen bir kısım Yahudilerin ideolojisidir. Bu gayeyi gerçekleştirmek için, önce Nil ile Fırat arasındaki arazileri ele geçirmek ister-ler. Bu bölgenin adı, bilindiği gibi "Arz'ı Mev'ud"tur. Zira tahrif edilmiş Tevrat'ta bu bölgenin İsrailoğullarının vatanı olacağı yazılıymış.

Aslında bu görüş hurafelerden oluşan, gerçek-lerle bağdaşmayan bir efsanedir. Ama fanatik siyonistler, bu amaç uğrunda dünyayı ateşe verme-ye kararlı bir saldırganlığın peşindedirler.
Hatta fanatik Siyonistler, Bush'un mensup olduğu yine fanatik bir saplantı olan Metodist Kilise-si ile bu macerayı birlikte gerçekleştirmek için iş birliği içinde gözüküyorlar. Bu sebepten bu anlayışın ürünü olarak Bush, bu savaşa "Haçlı Savaşı" adını takmıştır.

Ama uzun vadede Siyonistlerin son gayesi, ileride Bush ve benzerlerini de sırtından boş bir torba gibi atarak, dünyanın tek hakimi olmaktır.

Peki bizim bu işlerle ne alâkamız var?

Nasıl alâkamız olmaz ki, Bush'un görevi adeta taşeron gibi İsrail'in önündeki engelleri kaldırmaktır. Irak bunun için işgal edildi. Şimdi sırada Filistin ve Suriye var. Daha sonra sıra Türkiye'ye gelecek.

Masonluk nedir?

Masonluk, Siyonizmin bir yan kuruluşudur. Bir Yahudi tarikatıdır. Ancak bu kuruluş piramit gibi üst üste ve iç içe 33 dereceden oluşur. Alt derecedekiler bir üst derecedekilerin, sırlarını ve sinyalle-rini bilmezler. Yani karşımızda tam 33 adet gizli cemiyet vardır. Böyle olduğu için alt derecede olanlar eğitilinceye kadar tam anlamıyla mason ve tam anlamıyla siyonist olmayabilirler.

Peki Masonluğun gayesi nedir? Tabii ki siyonizmin amaçlarını gerçekleştirmektir. Bu kuruluşa ne ihtiyaç var derseniz, sebebi şudur. Bilindiği gibi Yahudilik, ırkçı bir dindir. Yahudi ırkından olma-yanlar bu dine kabul edilmezler. Yahudilerin nüfu-su az olduğundan, yetişmiş insan ihtiyacını tamamlamak için, ihtiyaç duyulduğu zaman eğitil-miş olan Masonları kullanırlar. Bendeniz bu malumatı özet olarak arz ediyorum. Daha fazla bilgi edinmek isteyenler Harun Yahya ve benzeri yazarların kitaplarına başvurabilirler.

Siyonist ve Masonların "Millî Görüş" camiası ile ilk karşılaşmaları:

Türkiye toprakları üzerinde, dünyaya egemen, bir Yahudi devleti kurma gayesiyle mücadele ve-renlerin, böyle bir istilâ hareketine asla izin vermemeye kararlı olan Millî Görüş camiasıyla Siyonist ve Masonların karşılaşmaması asla mümkün değildir, bu düşünülemez.

Bizler bilindiği gibi 1969 senesinde Millî Nizam Partimizi kurmuştuk. Millî Nizam'ın hızla geliştiği-ni, iktidara geleceğini anlayan Siyonistler Musa Saffet Bayramaşık adında bir dönme Yahudi'yi bize gönderdiler. Bizden Millî Görüş politikasını değiştirip, kendi görüşlerinin paralelinde bir politika izlememizi istediler. Böyle yapmadığımız taktirde Millî Nizam'ın kapatılacağını ileri sürdüler. Biz de teklifi reddettik. Çok sürmedi partimizin kapatıl-ması için dâva açıldı.

Bütün bunları niçin anlatıyorum. Gözüken odur ki, Siyonistler ve onların yandaşları olan Masonlar, bizim gibi vatansever bir partinin, millî imkânlarıyla kalkınmasını ve Atatürk'ün dediği gibi, ağır sa-nayiini kurmasını, madenlerini ve diğer bütün yer altı ve yer üstü zenginliklerini kendi imkânlarıyla değerlendirerek ülkemizin zengin olmasını kesinlikle istemiyorlar ve hazmedemiyorlar. Belki bu zenginliklerin günün birinde Siyonistler tarafından bizzat kullanılması için, bizi engelleyerek bu im-kanları kendilerine saklamak istiyorlar.

İşte bu yüzden 1970'li yıllarda Ağır Sanayi hamlemiz baltalandı. İşte bu yüzden 54'ncü hü-kümet döneminde, sağlıklı ekonomiye geçerek, IMF'ye ve rantiyecilere muhtaç olmadan denk bütçe yapmamız, Masonlar ve Siyonistler tara-fından engellendi ve bu yüzden ülkemiz IMF'ci iktidarlar tarafından çok ağır borçlar altına so-kuldu ve bu yüzden ekonomimiz faiz bataklığına batırılarak, sürüngen bir ekonomiye muhtaç duruma düşürüldü.

Fazilet Partisi niçin bölündü?

Niçin olacak, 1969 senesinden beri siyasî mü-cadelemiz devam ediyordu. En az dört defa kur-muş olduğumuz partiler sudan bahanelerle kapatıldı. Neymiş sebep? Kapatma davası açıldıktan sonra, Anayasa Mahkemesi, Siyasî Partiler Kanu-nunun parti kapatmakla ilgili maddesini iptal et-miş. Bu dava açıldığı anda yasal bir parti iken, da-va ortasında iptal dolayısıyla yapay olarak ceza çizgisinin dışarısına çıkartılmışız, iptal kararları ge-riye işlemez iken, bizim için kararlar ve kanunlar geriye işletilmiş. Parti kapatılmış.

Bu Siyonistlerin, etkisinin ve hilelerinin, yasal sistemleri zaman zaman aşabileceğini biliyorduk. Ama yine de mücadelemizde geri dönmüyor, yılmıyorduk. Çünkü her kapatma kararından sonra yeniden doğuş başlıyordu. Her defasında gücü-müz üçe, dörde katlanıyordu.

Bunu gören ve bizim gücümüzün aşılamayaca-ğını anlayan Masonik çevreler bu kerre, başka bir hileye başvurdular. Bizim bir kısım arkadaşlarımızı aldatarak camiamızı bölmeye teşebbüs ettiler.
İşte AKP bu Masonik hilenin ve bu aldatmacaların ürünü olarak ortaya çıkmış oldu. Bir kısım in-sanımızın ABD'nin kurduğu bu kanlı koalisyona girmiş olması, büyük bir yanlıştır. Zira ABD ve onun da üstünde olan Siyonistler, sırasıyla Türkiye dahil bütün İslâm ülkelerini, önce yakıp yıkmayı, sonra da Irak'ta yaptıkları gibi, imar ediyoruz ba-hanesiyle iki katlı, üç katlı kazanç sağlamayı amaçlıyorlar.
Biz onları ve bütün milletimizi bu büyük tehlike karşısında uyarıyoruz. Zararın nere-sinden dönülse kârdır. İstiklâl Savaşı'nda olduğu gibi herkesi ya istiklâl ya ölüm, ya şehid ya gazi ahdi ve andı ile birleşmeye ve bütünleşmeye davet ediyoruz. Kurtuluş bu yoldadır, bu birlik ve beraberlik ruhundadır. Allah'ın izniyle başarıya ulaşacağız. Çünkü biz farklıyız. Bu millet ve bu ordu Çanakkale Zaferini ve İstiklâl Harbi'ni ka-zanan ordudur. Allah bizimle beraberdir. Allah doğruların yardımcısıdır.
Milli Gazete
Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit
ŞEHRİMİN YANLIZLIĞI11 Ekim 2018

REKLAM


RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi